home     |     contact
 
Home
Over MoniSoft
Producten/Diensten
Portfolio
Support
Contact
 
     
 
 
 Wat kan MoniSoft u bieden ?
 

Maatwerk Software

De softwarepakketten die door MoniSoft worden ontwikkeld zijn allemaal zogenaamde maatwerk-pakketten.

"Wat verstaat MoniSoft onder maatwerk ?"
Onder maatwerk software wordt verstaan het vervaardigen van computerprogramma's naar de specifieke wensen van de klanten. Vaak dekken standaard softwarepakketten wel voor 95% de wensen van bedrijven, maar net de laatste 5% kan het leven en werken vaak een heel stuk gemakkelijker maken.

 

Het is mooi als er een standaard pakket bestaat dat bepaalde gegevens per dag kan verwerken en in weekoverzichten van maandag tot maandag kan weergeven, maar als een bedrijf om wat voor reden dan ook toevallig van donderdag tot donderdag moet administreren, heeft men weinig aan zo een standaard pakket.

"Zijn er voorbeelden van maatwerk-pakketten"
Te veel om neer te schrijven. Enkele voorbeelden:

  • Automatische documenten aanmaken voor het uitprinten van offertes, opdrachten, facturen, vanuit de eigen administratie, met de eigen logo's, omschrijvingen e.d. aanwezig. Deze documenten kunnen dan automatisch worden opgeslagen in een documenten beheer;
  • Uitlezen van gegevens (data) uit apparatuur en het verwerken hiervan in software, of het doorgeven aan andere apparatuur die er vervolgens weer mee aan de slag gaat;
  • In plaats van meerdere keren hetzelfde over te tikken van gegevens in verschillende programma's of nog erger het meerdere keren overschrijven van die gegevens, kan volstaan worden met eenmaal invoeren. Dit voorkomt extra tijd en tikfouten met alle gevolgen van dien;
  • Internet pagina's en applicaties.

"Wat is nodig voor een maatwerk-pakket ?"
Het is heel belangrijk om eerst de bedrijfstructuur te doorzien en de wensen van de klant aan te horen, en dan met name van diegene die met een pakket moeten gaan werken. Het maken van een maatwerkpakket begint dan ook altijd met een diepgaand gesprek.

Hierna wordt een scope geschreven die tesamen met de opdrachtgever wordt doorgenomen. Eventueel kan tussentijds worden bekeken of alle gewenste mogelijkheden voldoende beschikbaar zijn. Na het gereedkomen van de software kan de klant enige tijd met het pakket testen om nogmaal te controleren of uiteindelijk alle gewenste mogelijkheden voldoende beschikbaar zijn. Indien nodig kan er dan nog het een en ander worden aangepast.

Deze aanpak vereist dat MoniSoft diverse keren op de locatie van de opdrachtgever aanwezig zal zijn. Indien er sprake is van een softwarepakket dat moet communiceren met andere software of met apparatuur, zal zelfs het grootste deel van de opdracht op locatie worden uitgevoerd.
Hiervoor moet MoniSoft uiteraard wel in de gelegenheid zijn om de betreffende apparatuur en/of software pakketten op locatie te kunnen onderzoeken, testen en aansluiten.

"Wat voor voordelen biedt dat maatwerk ?"
Maatwerk geeft het voordeel dat een bedrijf nu net wl de finishing touch automatisch kan laten verlopen. Dat kan naast een hogere mate van betrouwbaarheid ook tijdwinst opleveren. En aangezien iedere ondernemer weet dat tijd = geld, levert het ook financieel wat op.

"Wat voor nadelen biedt dat maatwerk ?"
Als nadeel zou gezien kunnen worden dat er redelijk veel energie moet worden gestoken in het definieren van de opdracht, het medeschrijven van een scope en het uittesten van de definitieve software. En ... zoals hiervoor als is geschreven, tijd = geld. Dus MoniSoft doet het ook niet allemaal voor niets. Er zal dus ook een financiele plaatje aanhangen. Echter... de praktijk leert dat deze kosten zr snel zijn terugverdiend. 

 
   
MoniSoft © copyright 2008  


COMPUTER REPARATIE ZIERIKZEE ZEELAND SOFTWARE VIRUS HULP WINKEL SERVICE WEBHOSTING WEBPAGINA FRONTPAGE STORING